בית ספר הדמוקרטי קריית אונו

בית הספר הדמוקרטי

הודעות

ההרשמה ליום פתוח הסתיימה

יום פתוח 16.2.18

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA