בית ספר הדמוקרטי קריית אונו

בית הספר הדמוקרטי

מסיבת חנוכה תשע"ח

מסיבת חנוכה

נסגרה ההרשמה ליום פתוח לקראת תשע''ח

נסגרה ההרשמה ליום פתוח 10.2.2017

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA